Giới thiệu Đại học bang Michigan, dự án MACBETH, tổng quan, mục đích và vai trò của an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp (MSU & CTU introduction-Overview of MACBETH project and project progress, purpose and role of food safety in primary production)

Lịch sử và quản lý điểm sản xuất (BB2- Site History and Site Management)

Quản lý gia súc (BB3-IB3-Animal Control)

Vệ sinh và khử trùng (BB4- Cleaning and Disinfection)

Vệ sinh cá nhân (BB1- Personal Hygiene)

Sử dụng nước, bao gồm sơ chế sản phẩm (BB5-IB5- Water Usage including Product Handling)

Vật liệu nhân giống (BB6- Propagation Materials)

Thuốc bảo vệ thực vật (BB8-IB8- Plant Protection Products)

Tham quan Nhà vườn được chứng nhận GAP (Field trip/ Visit of GAP certified Farm)

Tham quan Cơ sở đóng gói trái cây Hương Miền Tây (Field trip/ Visit of Fruit Packhouse Hương Miền Tây)

Thu hoạch (BB9- Harvesting)

Quản lý sản phẩm (BB10-IB10- Produce Handling)

Quản lý chất thải và các chất gây ô nhiễm (IB11- Waste and Pollution Management)

Tạo và lưu trữ số liệu (BA1- Record Keeping)

Thu mua nông sản (IA6- Purchasing)

Tự đánh giá (IA7- Self-Assessment)

Truy xuất nguồn gốc (BA2- Traceability)

Hành động sửa chữa (BA3- Corrective Action)

Tiêu chuẩn sản phẩm (BA4- Specifications)

Quản lý sự cố an toàn thực phẩm (BA5-IA5- Food Safety Incident Management)

Quản lý các mối nguy thực phẩm (BC1-IC1- Control of Food Safety Hazards)

Phòng vệ thực phẩm (IC2- Food Defense)

Thảo luận (Discussion about TOT in farms and cooperatives)

- Thảo luận 1:

- Thảo luận 2:

- Thảo luận 3:

- Thảo luận 4:

©2012 Dự án Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện 
(Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture - MACBETH)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivatives 3.0 Unported License