Trên cơ sở đối tác truyền thống, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kasetsart (Thái Lan) và Trường Đại học bang Michigan (MSU, Hoa Kỳ) đã phối hợp xây dựng dự án Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện (Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture – MACBETH). Dự án này đã được WTO chấp nhận tài trợ kinh phí thực hiện trong 02 năm 2011-2012.

Hội thảo tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất – Trình độ cơ bản được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 3-4/5/2012

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2011, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo khởi động dự án nhằm:

-  Công bố thông tin về nội dung dự án

-  Trao đổi trực tiếp với các bên tham gia các chuỗi sản xuất nông sản ở địa phương để chọn lựa đối tượng thụ hưởng và xác định nội dung mà dự án sẽ hỗ trợ.

Hội thảo đã tiếp đón 50 vị khách quý là lãnh đạo Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Khuyến nông, khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và các nông dân tiên tiến đến từ hai tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng, đại diện các công ty sản xuất và kinh doanh nông sản vùng ĐBSCL, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học bang Michigan (Hoa Kỳ), Trường Đại học Cần Thơ, các phóng viên báo đài trung ương và địa phương.

©2012 Dự án Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện 
(Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture - MACBETH)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivatives 3.0 Unported License